หน้าแรก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
กระดานสนทนา
ติดต่อ
 
   
   
 
 ท่านสามารถติดตามแผนป้องกันการทุจริตของ อปท.สำหรับประชาชนได้ทาง https://www.nacc.go.th/e_plannacc/projectdisplaypeople.php
 
 
 
 
 


นายพงศ์ธร จิวานุพันธ์
นายกเทศมนตรี
 


นางอุไร จิวานุพันธ์
รองนายกเทศมนตรี


นางขนิษฐา คงไทย
รองนายกเทศมนตรี
 


นายบุรินทร์ จิวานุพันธ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี