หน้าแรก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
กระดานสนทนา
ติดต่อ
 
 ท่านสามารถติดตามแผนป้องกันการทุจริตของ อปท.สำหรับประชาชนได้ทาง https://www.nacc.go.th/e_plannacc/projectdisplaypeople.php
 
 
   
   
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล   อาณาเขตติดต่อ   สภาพทั่วไป   ข้อมูลประชากร
 
 
เดิมตำบลลานสักอยู่ในการปกครองของอำเภอบ้านไร่
จ. อุทัยธานี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสัญลักษณ์ของตำบลลานสักคือ ต้นสัก เมื่อเข้าสู่อำเภอลานสักจะเห็นต้นสักริมฝั่งทั้งสองสวยงามมาก
 
 
เทศบาลตำบลลานสัก เป็นเทศบาลแห่งเดียวในอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดอุทัยธานี และห่างจากศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ประมาณ 57 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 285 กิโลเมตร เทศบาลตำบลลานสักมีเนื้อที่ประมาณ
13 ตารางกิโลเมตรหรือ 8,125 ไร่
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ที่ 2 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ที่ 4 ตำบลลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
หมู่ที่ 1, 2 และ 4 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที่ 11 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ที่ 1,9 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี