ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล ลานสัก
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 14 ธ.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256147,75238,51176,50166,62973,53572,82764,31649,67835,27347,43586,80457,924717,185
256017,74229,94943,80139,94955,67256,64457,08950,28353,96846,18650,71854,428556,429
2559-----1,97114,68619,66024,94426,59023,47628,573139,900
ยอดยกมาตั้งแต่ 10 ก.ย. 2552 ถึง 31 พ.ค. 2559   -751,775
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   661,739
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2552
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี