ช่องทางการติดต่อสื่อสาร www.facebook.com/เทศบาลตำบลลานสัก
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลลานสักขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการแข่งขันกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี ๒๕๕๗  
 

กำหนดการพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาจังหวัดอุทัยธานีประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ จัดโดยเทศบาลตำบลลานสัก ณ สนามกีฬาลานเอนกประสงค์ตลาดลานสัก
เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. -ขบวนดุริยางค์ นักกีฬา และขบวนรณรงค์พร้อมกันบริเวณห้างเทสโก้เอ็กเพลส
เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. -พธีเปิดงาน โดย ท่านนพดล พลเสน ประธานในธี (กล่าวรายงานโดย นายพงศ์ธร จิวานุพันธ์ นายกเทศมนตีรตำบลลานสัก)
เวลา ๑๘.๐๐-๑๘.๓๐ น.-การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าอ้อ
เวลา ๑๘.๓๐-๑๘.๕๐ น.-การแสดงวงโปงลางของนักเรียนโรงเรียนร่องตาทีวิทยา
เวลา๑๙.๐๐-๑๙.๒๐ น.-การแสดงของเด็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานสัก
เวลา๑๙.๒๐-๑๙.๔๐ น.-การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านร่องตาที
เวลา๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.-การแข่งขันกีฬาฟุตซอล คู่เปิดสนาม
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๕.๐๐-๒๔.๐๐น.-ทำการแข่งขันกีฬาฟุตซอล,กีฬาเซปัดตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเปตอง ภายในเขตเทศบาล พิธีเปิด เวลา ๑๗.๐๐ น. โดยท่านนพดล พลเสน
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๕.๐๐-๒๔.๐๐ น. ทำการแข่งขันกีฬาฟุตซอล,การแข่งขันเซปัดตะก้รอ ,กีฬาเปตอง ภายในจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗
เวลา๑๕.๐๐-๒๔.๐๐ น.-ทำการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ,การแข่งขันเซปัดตะกร้อ
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗
เวลา๑๕.๐๐-๒๔.๐๐ น.-ทำการแข่งขันกีฬาฟุตซอล,การแข่งขันกีฬาเซปัดตะกร้อ ทำพิธีมอบรางวัล เวลา ๒๔.๐๐ น.
-สนามฟุตซอล มีสองสนาม ที่ ลานปูนเอนกประสงค์ตลาดลานสัก กับ โรงเรียนลานสักวิทยา สนามตะกร้อ อาคารศูนย์ อพปร. เทศบาลตำบลลานสัก


 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ส.ค. 2557 เวลา 19.20 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลลานสัก

ผู้เข้าชม 298 ท่าน