หน้าแรก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
กระดานสนทนา
ติดต่อ
 
 ท่านสามารถติดตามแผนป้องกันการทุจริตของ อปท.สำหรับประชาชนได้ทาง https://www.nacc.go.th/e_plannacc/projectdisplaypeople.php
 
 
   
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ทุ่งโพ   อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)ของ อบต.ทุ่งโพ ในวันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นตันไป    14 ธ.ค. 2561 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พลวงสองนาง   ประกาศผู้รายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกเสนอราคา การจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน   14 ธ.ค. 2561 3
ข่าวกิจกรรม อบต.ทุ่งโพ   โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ ปีที่ ๓ ภาคเรียนที ๒ ๑๙/๖๑ ในวันที่ ๐๘ เดือน พฤจิยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นตันไป   14 ธ.ค. 2561 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าอ้อ   ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 ธ.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองฉาง   ประกาศเทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระกักเก็บน้ำเทศบาลตำบลหนองฉาง หมู่ที่ ๕ ชุมชนหนองเชือกเขา ตำบลหนองฉาง เทศบาลตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    13 ธ.ค. 2561 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินแจง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง เรื่องตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 4 เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี   13 ธ.ค. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.อุทัยเก่า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กรวยจราจร จำนวน10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 ธ.ค. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไผ่เขียว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายพิมพ์ PP พร้อมขา X-stand เพื่อใช้สำหรับ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 ธ.ค. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.อุทัยเก่า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ(เทศกาลปีใหม่)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 ธ.ค. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหลวง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่องกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   13 ธ.ค. 2561 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2487