หน้าแรก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ท่านสามารถติดตามแผนป้องกันการทุจริตของ อปท.สำหรับประชาชนได้ทาง https://www.nacc.go.th/e_plannacc/projectdisplaypeople.php
 
 
   
   
 
 
   
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่1 ) [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ การขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) [ 24 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 23 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 156  
 
  (1)