ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล ลานสัก
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 1 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256396,08984,35395,215602--------276,259
256249,529139,024110,986201,199165,693144,191181,405198,30177,13094,80173,53075,0761,510,865
256147,75238,51176,50166,62973,53572,82764,31649,67835,27347,43586,804153,820813,081
ยอดยกมาตั้งแต่ 10 ก.ย. 2552 ถึง 31 ธ.ค. 2560   1,358,068
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,958,273
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2552
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี