ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล ลานสัก
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 14 ธ.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256249,529139,024110,986201,199165,693144,191181,405198,30177,13094,80173,53031,5001,467,289
256147,75238,51176,50166,62973,53572,82764,31649,67835,27347,43586,804153,820813,081
256017,74229,94943,80139,94955,67256,64457,08950,28353,96846,18650,71854,428556,429
ยอดยกมาตั้งแต่ 10 ก.ย. 2552 ถึง 31 ธ.ค. 2559   801,639
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,638,438
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2552
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี