หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุงศูนย์ อปพร. เป็นห้องประชุมใหญ่ บริเวณอาคารศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลลานสัก ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องทำให้สุกรสลบด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2563 ]ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบ สีแดง จำนวน 10 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๖๖๖ ชุด ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7652 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2563 ]ซื้อของที่ระลึกตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14