หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจัดทำป้ายตามโครงการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]จ้างจ้างจัดทำป้ายผ้าใบไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบทางเท้าสาธารณะ จำนวน 2 รายการ รวม 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก สถานที่ดำเนินการ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมระบบประปาบ่อนไก่ และระบบประปาโรงสีลุงพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]จ้างจัดทำป้ายผ้าใบไวนิลโครงการฯ ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]ซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]จ้างจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมความเป็นเจ้าของท้องถิ่นและความรับผิดชอบต่อสังคมป้ายอักษร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]จ้างตามโครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถแบคโฮ หมายเลขทะเบียน กก ๑๖๕ อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 47