หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416/59/0035 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 426 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2563 ]จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่องรถยนต์สี่ประตู มหายเลขทะเบียน กค 552 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2563 ]ซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดสถานที่ซุ้มเวที ตามโครงการจักรยานสุขใจ (กิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยว ใส่ใจสิ่งแวดล้อม) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓ ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน จำนวน ๑๐๐ คน ตามโครงการจักรยานสุขใจ (กิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยว ใส่ใจสิ่งแวดล้อม) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2563 ]จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจักรยานสุขใจ (กิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยว ใส่ใจสิ่งแวดล้อม) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21