หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อน้ำยาเคมีพ่นกำจัดยุงลาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สถานที่ดำเนินการ บริเวณบ้านนายแจ่ม ยะสะกะ ถึง ลงคลอง (สามแยกบ้านโกมิล) หมุ่ที่ 2 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ บริเวณบ้านนายณรงค์ศักดิ์ มีมุข ถึง บ้านนายเสน่ห์ ร้อยแก้ว หมู่ที่ 2 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำกองคลัง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ให้แก่โรงเรียนอนุบาลลานสัก ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ให้แก่โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พาสเจอไรซ์ รสจืด ชนิดถุง ให้แก่โรงเรียนอนุบาลลานสัก ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พาสเจอไรซ์ รสจืด ชนิดถุง ให้แก่โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อเต็นท์ ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 12.00 เมตร จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 64