หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 65  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2561 - 2563 ) [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2561 - 2563 ) [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
  (1)