หน้าแรก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ท่านสามารถติดตามแผนป้องกันการทุจริตของ อปท.สำหรับประชาชนได้ทาง https://www.nacc.go.th/e_plannacc/projectdisplaypeople.php
 
 
   
   
 
 
 


นางเยาวพร รัตนมณีพันธ์
กำนันตำบลลานสัก
 
 


นางสุรินทร์ นาคมาตร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


นางวิเชียร กุสุโมทย์
ประธานชุมชน 1 ร่วมใจพัฒนา


นางพรรณี บุญนาดี
ประธานชุมชน 2 อยู่ดีมีสุข


นายสมพร เรืองกสิกรณ์
ประธานชุมชน 3 บ้านเก่าพัฒนา


นางอรุณ เคนจันทึก
ประธานชุมชน 4 ลานสักพัฒนา


นายสมนึก ปานพลอย
ประธานชุมชน 5 นาไร่เดียวพัฒนา


นางมณฑล ใบเนียม
ประธานชุมชน 6 คลองชัยพัฒนา