หน้าแรก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ท่านสามารถติดตามแผนป้องกันการทุจริตของ อปท.สำหรับประชาชนได้ทาง https://www.nacc.go.th/e_plannacc/projectdisplaypeople.php
 
 
   
   
 
 
 


นายเหรียญ กลิ่นกลบ
ประธานสภาเทศบาล
 


นายประสิทธิ์ ศิริเขตรกรณ์
รองประธานสภาเทศบาล


นายธนกฤต ชัยภิวัฒน์กุล
เลขานุการสภาเทศบาลฯ
 
 


นางพายับ หนองคาย
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสมนึก ปานพลอย
สมาชิกสภาเทศบาล


นายนิด อังกาบ
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสมชาย สังข์ไชย
สมาชิกสภาเทศบาล


นายณัฐวุฒิ มีมานะทำ
สมาชิกสภาเทศบาล


นายจอมพล วงนาค
สมาชิกสภาเทศบาล