หน้าแรก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ท่านสามารถติดตามแผนป้องกันการทุจริตของ อปท.สำหรับประชาชนได้ทาง https://www.nacc.go.th/e_plannacc/projectdisplaypeople.php
 
 
   
   
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

นายพงศ์ธร จิวานุพันธ์ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ อาคาร อปพร.เทศบาลตำบลลานสัก
วันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ศึกษาดูงาน จ.ชลบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มี.ค. 2562 เวลา 14.07 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลลานสัก

ผู้เข้าชม 105 ท่าน