หน้าแรก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ท่านสามารถติดตามแผนป้องกันการทุจริตของ อปท.สำหรับประชาชนได้ทาง https://www.nacc.go.th/e_plannacc/projectdisplaypeople.php
 
 
   
   
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการการบริหารจัดการขยะแบบเชิงกลและชีวภาพ (MBT)  
 

นายพงศ์ธร จิวานุพันธ์ นายกเทศมนตรี จ่าเอกอุเทน แอ๊ตมา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พนักงานและประชาชน ในเขตเทศบาลร่วมโครงการการบริหารจัดการขยะแบบเชิงกลและชีวภาพ (MBT) โดยนำความรู้ที่ไปศึกษาดูงานเทศบาลตำบลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร มาปรับใช้และบริหารจัดการ ในเขตพื้นที่บ่อขยะเทศบาลตำบลลานสัก ในวันที่ 18 เมษายน 2562 ณ บริเวณบ่อขยะเทศบาลตำบลลานสัก

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 11.21 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลลานสัก

ผู้เข้าชม 75 ท่าน