หน้าแรก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ท่านสามารถติดตามแผนป้องกันการทุจริตของ อปท.สำหรับประชาชนได้ทาง https://www.nacc.go.th/e_plannacc/projectdisplaypeople.php
 
 
   
   
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  
 

นางขนิษฐา คงไทย รองนายกเทศมนตรี นายเหรียญ กลิ่นกลบ ประธานสภาเทศบาล นายธนกฤต ชัยภิวัฒน์กุล ปลัดเทศบาล นางแก้วใจ สารสุวรรณ์ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดกรวย ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี โดยมีนายอาคม แย้มนวล นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในพิธี พร้อมกับถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวอำเภอลานสักทุกหมู่เหล่า ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอลานสัก

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ค. 2562 เวลา 11.28 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลลานสัก

ผู้เข้าชม 57 ท่าน