หน้าแรก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ท่านสามารถติดตามแผนป้องกันการทุจริตของ อปท.สำหรับประชาชนได้ทาง https://www.nacc.go.th/e_plannacc/projectdisplaypeople.php
 
 
   
   
 
 
 
  หมวดข่าว : ราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สถานที่ดำเนินการบริเวณบ้าน นางอำนวย มงคลไทร   26 ก.ค. 2560 116
ราคากลาง   ประกาศ ราคากลางโครงการวางท่อขยายเขตระบบประปา สถานที่ดำเนินการบริเวณชุมชน 2-3   26 ก.ค. 2560 99
ราคากลาง   ประกาศ ราคากลางโครงการวางท่อขยายเขตระบบประปา สถานที่ดำเนินการ บริเวณชุมชน 6    21 ก.ค. 2560 152
ราคากลาง   ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานสัก   20 ก.ค. 2560 134
ราคากลาง   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายศรดี กลิ่นกลบ ถึง บ้านนายพรชัย ห่่านสิงห์    20 ก.ค. 2560 128
ราคากลาง   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล.บริเวณบ้าน รตท.กิตติชัย ดวงจันทร์ ถึง บ้าน ผอ.ซาโก้ วราหะ   20 ก.ค. 2560 137
ราคากลาง   ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหลังศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลลานสัก   20 ก.ค. 2560 110
ราคากลาง   ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลลานสัก   29 มิ.ย. 2560 117
ราคากลาง   ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนข้างสำนักงานเทศบาลตำบลลานสักด้านทิศตะวันออก   29 มิ.ย. 2560 133
   1      2      3     (4)