หน้าแรก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ท่านสามารถติดตามแผนป้องกันการทุจริตของ อปท.สำหรับประชาชนได้ทาง https://www.nacc.go.th/e_plannacc/projectdisplaypeople.php
 
 
   
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าโพ   ๒๖มิ.ย.๖๒อบต.ท่าโพ และศูนย์เรียนรู้เพลงพื้นบ้านท่าโพเข้าร่วมกิจกรรมคนอุทัยไม่ทนต่อการทุจริต   18 ก.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าโพ   ๒๕ มิ.ย.๖๒ประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จากกลิ่นเหม็นและฝุ่นละอองของฟราม์เลี้ยงไก่   18 ก.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองฉาง   กิจกรรมให้เด็กและผู้ปกครองที่ได้รับทุนผ้าป่าขยะรีไซเคิล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองฉาง   18 ก.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าโพ   ๒๑ มิ.ย. ๖๒ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ สมัยสามัญ ที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒และพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการห้องประชุม   18 ก.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองฉาง   โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี) ประจำปี 2562   18 ก.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าโพ   ๒๑มิ.ย.ู๑สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น   18 ก.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองบ่มกล้วย   ประกาศจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงลูกรังปรับเกลี่ย) หมู่ 2 บ้านทุ่งนาสวน   18 ก.ย. 2562 3
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองฉาง   โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยสมุนไพร ประจำปี 2562   18 ก.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองบ่มกล้วย   ประกาศจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงลูกรังปรับเกลี่ย) หมู่ที่ 4 บ้านหนองแกขัดสมาธิ   18 ก.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองบ่มกล้วย   ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านกล้วยหอม   18 ก.ย. 2562 3
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 3209