หน้าแรก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ท่านสามารถติดตามแผนป้องกันการทุจริตของ อปท.สำหรับประชาชนได้ทาง https://www.nacc.go.th/e_plannacc/projectdisplaypeople.php
 
 
   
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าโพ   ๑๔ มิ.ย. ๖๒ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕)   18 ก.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองบ่มกล้วย   ประกาศจัดจ้างโครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านลานคา   18 ก.ย. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าโพ   ๑๓ มิ.ย.๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าโพจัดพิธีไหว้ครู   18 ก.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สุขฤทัย   ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ   18 ก.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองฉาง   ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและฟื้นฟูสุขภาพคนพิการ ชุมชน ทองประสาทเวทย์   18 ก.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สุขฤทัย   นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี    18 ก.ย. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าโพ   ๑๒ มิย.๖๒นายกอบต.ท่าโพ และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547 ร่วมกับตรวจโรงแรม\\\"อุทัยธานี รีสอร์ท\\\"เพื่อประกอบการพิจารณาขออนุญาตประกอบธุระกิจโรงแรม   18 ก.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าโพ   ๑๐ มิ.ย.๖๒ ศพด.อบต.ท่าโพจัดกิจกรรมฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ   18 ก.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สุขฤทัย   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   18 ก.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ตลุกดู่   ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดรถของกลางในคดีอาญา   18 ก.ย. 2562 0
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 3209