หน้าแรก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ท่านสามารถติดตามแผนป้องกันการทุจริตของ อปท.สำหรับประชาชนได้ทาง https://www.nacc.go.th/e_plannacc/projectdisplaypeople.php
 
 
   
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าโพ   ๑ มิ.ย.๖๒อบต.ท่าโพ ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านหอย จ.ปราจีนบุรี(ดูงานรร.ผู้สูงอายุ ท่าโพ)   18 ก.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไผ่เขียว   จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Samsung SCX – 3200 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ก.ย. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.อุทัยเก่า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทาสีและซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ก.ย. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองฉาง   โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสำนักงาน) ประจำปีงบประมาณ 2562   18 ก.ย. 2562 1
VDO วีดิทัศน์ ทต.หนองฉาง   สรุปผลการปฏิบัตืงานของเทศบาลตำบลหนองฉาง ประจำปีงบประมาณ 2562   18 ก.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าโพ   ๓๐พค.๖๒อบต.ท่าโพ พาคณะเข้าศึกษาดูงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง จังหวัดระยอง   18 ก.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าโพ   ๒๙ พ.ค.๖๒ อบต.ท่าโพ พาคณะเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะที่เทศบาลตำบลวังหว้า   18 ก.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าโพ   ๒๘ พ.ค.๖๒ อบต.ประชาสัมพันธ์ ผู้ทรงความรู้ปราชญ์ชาวบ้านตำบลท่าโพ   18 ก.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าโพ   ๒๘ พ.ค.๖๒ อบต.ท่าโพ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ(บริหารจัดการขยะและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง)   18 ก.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หลุมเข้า   อบต. หลุมเข้า ขอรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกคครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562   18 ก.ย. 2562 2
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 3209