หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 2562 - ก.ย.2563) [ 26 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลานสัก ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานผลการดำเนินงาน แผนป้องกันการปราบปรามการทุจริต งบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 ) [ 27 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานการติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 70  
 
แผนป้องกันการปราบปรามการทุจริตสี่ปี พ.ศ 2561 - 2564 [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 74  
 
  (1)