หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 11 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
สตง. การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของเทศบาลตำบลลานสัก [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 70  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 ( 1 ตุลาคม - มีนาคม 2563 ) [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 ( 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563 ) [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)