หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 (กองสาธารณสุข) [ 24 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 สำนักปลัดเทศบาล [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ ผลการประเมินพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศการริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ โครงการก่อสร้างระบบประปา บริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลลานสัก [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศรับเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ จำนวน 2 โครงการ [ 24 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศการรับเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ ตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานสัก [ 24 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลลานสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำเทศบาล [ 28 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศ การประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตคำบลลานสัก ประจำปี พ.ศ.2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)