หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 7/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 (กองการศึกษา) [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 (สำนักปลัดเทศบาล) [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5/2563 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 (กองช่าง) [ 22 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้ง 4/2563 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 (สำนักปลัดเทศบาล) [ 17 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ( กองช่าง ) [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 (กองสาธารณสุข) [ 24 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 สำนักปลัดเทศบาล [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศ ผลการประเมินพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศการริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ โครงการก่อสร้างระบบประปา บริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลลานสัก [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
   1     (2)     3