หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการประชุมทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมแและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลานสัก [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ เทศบาลตำบลลานสัก ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ เทศลาลตำบลลานสัก ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือ ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวม ปรนะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)