หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 13 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานสรุปแแบประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ เทศบาลตำบลลานสัก ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ เทศบาลตำบลลานสัก ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ เทศบาลตำบลลานสัก ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการประชุมทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมแและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลานสัก [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ เทศบาลตำบลลานสัก ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)     2