หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 ข้อ 5 สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 244  
 
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 ข้อ 6 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 249  
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 256  
 
ประกาศ แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 4 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 1332  
 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560 [ 3 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 305  
 
  (1)