หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 21 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
  (1)     2