หน้าแรก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ท่านสามารถติดตามแผนป้องกันการทุจริตของ อปท.สำหรับประชาชนได้ทาง https://www.nacc.go.th/e_plannacc/projectdisplaypeople.php
 
 
   
   
 
 
 
 
การเดินทางมายังเทศบาลตำบลลานสัก สามารถเดินทางได้หลายทางทั้งจากตัวจังหวัดและผ่านอำเภอบ้านไร่ หากใช้เส้นทางที่ผ่านตัวจังหวัดจะมาได้ตามถนนสายเอเชีย ถ้าใช้เส้นทางที่ผ่านอำเภอบ้านไร่ แม้จะต้องแยกผ่านตามอำเภอต่างๆในหลายจังหวัด แต่รถจะวิ่งน้อยวิ่งได้สะดวกและมีทิวทัศน์ที่สวยงาม
เส้นทางที่ 1 ถนนสายเอเชีย–ตัวจังหวัดอุทัยธานี–อำเภอลานสัก จากกรุงเทพฯไปตามทางหลวงหมายเลข 1 แล้ว แยกไปทางหมายเลข 32 แล้วแยกเข้าซ้ายเข้าจังหวัดอุทัยธานี ไปตามทางหลวงหมายเลข 333 จนถึง อ.หนองฉาง จากนั้นเลี้ยวขวาตามทางหลวงหมายเลข 3438 ไปอีกประมาณ 29 กิโลเมตร จะถึงที่ว่าการอำเภอลานสัก
เส้นทางที่ 2 ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี–อำเภอดอนเจดีย์–อำเภอด่านช้าง– อำเภอบ้านไร่–อำเภอลานสัก จากกรุงเทพฯไปตามทางหลวงหมายเลข 37 แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 340 ผ่านอำเภอลาดบัวหลวง ไปตามทางหลวงเข้าจังหวัดสุพรรณบุรี ถึงอำเภอศรีประจันต์ แยกเข้าไปตามทางหลวงหมายเลข 3038 ผ่านอำเภอดอนเจดีย์แล้วตรงเข้าไปตามทางหลวงหมายเลข 3264 แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนน
 
 
เนื่องจากการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเทศบาล มีศูนย์กลางพาณิชยกรรมอยู่บนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1090 ชุมชน มีความหนาแน่นน้อย เพราะฉะนั้นความคับคั่งของกิจกรรรม และการจราจรจึงยังไม่มีปัญหา
 

ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์
จำนวน 1 แห่ง

ธนาคารออมสิน จำนวน 1 แห่ง

ธนาคารกสิกรไทย จำนวน 1 แห่ง

สหกรณ์การเกษตรลานสัก จำนวน 1 แห่ง
 
 

สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 6 แห่ง

ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า จำนวน 1 แห่ง

ตลาดสด (เอกชน) จำนวน 1 แห่ง

ตลาดนัด (เอกชน) จำนวน 2 แห่ง
 
พื้นที่เขตเทศบาลตำบลลานสัก มีลำห้วยที่สำคัญต่อประชาชนในเขตเทศบาล คือ ลำห้วยทับเสลา