หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC? เว็ปไซต์ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
   
   
 
 

หัวหน้าส่วนราชการ
 


-ว่าง-
ปลัดเทศบาลตำบลลานสัก


นางแก้วใจ สารสุวรรณ์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลลานสัก
โทร : 056537300
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวอรญา อำไพรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 056537300


นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 056537300


จ่าเอกอุเทน แอ๊ตมา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 056537300


นายกฤษณะ สาระสุวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 056537300


นางอารีรัตน์ จำปา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-537-300
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10