หน้าแรก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ท่านสามารถติดตามแผนป้องกันการทุจริตของ อปท.สำหรับประชาชนได้ทาง https://www.nacc.go.th/e_plannacc/projectdisplaypeople.php
 
 
   
   
 
 
 
 
การไฟฟ้า ในเขตเทศบาลอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอหนองฉางและจะเกิด ปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยครั้งในช่วงฤดูฝนตก จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าครอบคลุมทุกพื้นที่
 
 
การติดต่อสื่อสาร มีความสะดวกมีที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง ,ชุมสายโทรศัพท์ จำนวน 1 แห่ง, เสาส่งสัญญาณระบบ GSM, ระบบ DTAC และระบบ TRUE MOVE ในจำนวนระบบละ 1 แห่ง
 
 
การประปา ในเขตเทศบาลอยู่ในความรับผิดชอบ ของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง และการประปาหมู่บ้าน ที่คณะกรรมการชุมชนดูแลรักษาอยู่ จำนวน 3 แห่ง (ขนาด 100 ครัวเรือน 1 แห่ง ขนาด 50 ครัวเรือน 2 แห่ง)